Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
03.00vs.
02.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
03.00pret
02.00
11470-10LANET www.lanet.lv
22452-3Welcome to Latvia www.latnet.lv
33168-2World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44156-1EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55153-3Riga Stock Exchange www.rfb.lv
66116-1LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
771090Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
88103-2Welcome to Riga www.riga.lv
99-1094-2Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
109-1093-3LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
1111810Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
121278-2Latvijas Banka www.bank.lv
1313620Internet@club www.iclub.lv
1414560Music in Latvia www.lmuza.lv
1515510Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1617470Latvijas Radio www.radio.org.lv
171645-3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
1818440Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
1919430Latvian Academic Library www.acadlib.lv
2020410http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
21-2221-22400Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
21-2221-22400University of Latvia www.lu.lv
2323380Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv 1
242435-1ZL Online www.zl.lv
25-2725-2634-1SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
25-2725-2634-1U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
25-2727340Parka klienti home.parks.lv
2828330Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
2929320Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
303029-1Paritate Bank www.paritate.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
03.00vs.
02.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
03.00pret
02.00
11377+85Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
22367+88Welcome to Latvia www.latnet.lv
34256+92Riga Stock Exchange www.rfb.lv
43184+18Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
56147+32Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
65140+13Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
79134+55Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
87132+25University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
98118+12EUnet Latvia www.eunet.lv 1
101191+28Welcome to Riga www.riga.lv
11-121082+13Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
11-121682+37ZL Online www.zl.lv
1312-1362+14Latvijas Radio www.radio.org.lv
1419-2061+20Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
1512-1360+12Latvijas Banka www.bank.lv
1614-1659+12Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
17-1817-1855+12Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
17-1819-2055+14Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
1914-1654+7Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
20-2117-1849+6Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
20-2133-34
re-entry
49+20Paritate Bank www.paritate.lv
222246+7All Latvian Links www.all.lv
2323-2445+7Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2428-2944+11Parex Bankwww.parex.lv 1
25-2614-1643-4LANET www.lanet.lv
25-2623-2443+5Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
27-2828-2942+9intimate diary www.zirafe.lv
27-2833-34
re-entry
42+13Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv

29-302138-2Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
29-3037-38
re-entry
38+11Fire and Rescue Department www.ugdd.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi