Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
04.00vs.
03.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
04.00pret
03.00
11476+6LANET www.lanet.lv
22407-45Welcome to Latvia www.latnet.lv
3-43145-23World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
3-44145-11EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55122-31Riga Stock Exchange www.rfb.lv
66114-2LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
7799-10Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
89-1092-1LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
9890-13Welcome to Riga www.riga.lv
101183+2Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
111271-7Latvijas Banka www.bank.lv
121454-2Music in Latvia www.lmuza.lv
131353-9Internet@club www.iclub.lv
14950-44Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
151946+3Latvian Academic Library www.acadlib.lv
161645-2Latvijas Radio www.radio.org.lv
1725-2742+8Parka klienti home.parks.lv
18-1921-2241+1University of Latvia www.lu.lv
18-192341+3Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv 1
20-211540-11Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
20-211740-5Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
22-2321-2237-3Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
22-232437+2ZL Online www.zl.lv
243034+5Paritate Bank www.paritate.lv
252033-8http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
262832-1Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
27-281831-13Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
27-2825-2731-3U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
292927-5Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
30-3134
re-entry
26+1SWH Technology www.swh.lv 1
30-3132-33
new
260All Latvian Links www.all.lv


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
04.00vs.
03.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
04.00pret
03.00
11427+50Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
22413+46Welcome to Latvia www.latnet.lv
33302+46Riga Stock Exchange www.rfb.lv
44223+39Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
57174+40Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
65172+25Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
76165+25Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
88141+9University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
99134+16EUnet Latvia www.eunet.lv 1
1011-12120+38ZL Online www.zl.lv
1110101+10Welcome to Riga www.riga.lv
1211-1293+11Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
131576+16Latvijas Banka www.bank.lv
1420-2170+21Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
151368+6Latvijas Radio www.radio.org.lv
161665+6Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
17-1917-1862+7Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
17-1917-1862+7Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
17-191962+8Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
201460-1Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
212459+15Parex Bankwww.parex.lv 1
2220-2158+9Paritate Bank www.paritate.lv
23-252253+7All Latvian Links www.all.lv
23-252353+8Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
23-2527-2853+11intimate diarywww.zirafe.lv
26-2825-2652+9LANET www.lanet.lv
26-2825-2652+9Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
26-2829-3052+14Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2927-2851+9Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv

3029-3047+9Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi