Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
06.00vs.
05.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
06.00pret
05.00
11426-50LANET www.lanet.lv
22418+11Welcome to Latvia www.latnet.lv
33-4143-2World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
43-4141-4EUnet Latvia www.eunet.lv 1
56132+18LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
65129+7Riga Stock Exchange www.rfb.lv
7898+6LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
8993+3Welcome to Riga www.riga.lv
9789-10Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
101082-1Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
111180+9Latvijas Banka www.bank.lv
121352-1Internet@club www.iclub.lv
13-141248-6Music in Latvia www.lmuza.lv
13-141548+2Latvian Academic Library www.acadlib.lv
15-161445-5Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
15-1630-3145+19All Latvian Links www.all.lv
17-191643-2Latvijas Radio www.radio.org.lv
17-1918-1943+2University of Latvia www.lu.lv
17-192443+9Paritate Bank www.paritate.lv
2020-2142+2Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
21-221741-1Parka klienti home.parks.lv
21-2220-2141+1Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
23-2418-1937+4Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv
23-2422-23370ZL Online www.zl.lv
2527-2834+3Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2622-2333-4Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2725-2630+4SWH Technology www.swh.lv 1
28-312528-5http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
28-3127-2828-3U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
28-3133-34
re-entry
28+4NeoNet www.neonet.lv
28-3133-34
re-entry
28+4Aldaris www.aldaris.riga.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
06.00vs.
05.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
06.00pret
05.00
12446-25Welcome to Latvia www.latnet.lv
21443-39Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
35240+20Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
44236-24Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
58176+7University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
67166-20Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
79164+9EUnet Latvia www.eunet.lv 1
83158-145Riga Stock Exchange www.rfb.lv
9-116114-74Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
9-1111114-7Welcome to Riga www.riga.lv
9-1122114+49Paritate Bank www.paritate.lv
1212109+15Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
131396+5Latvijas Banka www.bank.lv
14-151495+9Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
14-151595+10Latvijas Radio www.radio.org.lv
161788+10Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
172085+12All Latvian Links www.all.lv
1818-1980+5Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
1918-1978+3Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
202477+18Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
212175+8Parex Bankwww.parex.lv 1
222873+19intimate diarywww.zirafe.lv
231671-11Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
242363+1LANET www.lanet.lv
252662+6Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2630-3159+10Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2733
re-entry
58+12Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
28-292756+1Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
28-2930-3156+7Latvian Privatization Agency www.lpa.bkc.lv
301053-74ZL Online www.zl.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi