Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
07.00vs.
06.00
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
07.00pret
06.00
11424-2LANET www.lanet.lv
224180Welcome to Latvia www.latnet.lv
331430World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
441410EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55131-1LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
661290Riga Stock Exchange www.rfb.lv
77980LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
8892-1Welcome to Riga www.riga.lv
99890Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
1010820Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1111800Latvijas Banka www.bank.lv
1212520Internet@club www.iclub.lv
13-1413-14480Music in Latvia www.lmuza.lv
13-1413-14480Latvian Academic Library www.acadlib.lv
15-1615-16450Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
15-1615-16450All Latvian Links www.all.lv
17-1917-19430Latvijas Radio www.radio.org.lv
17-1917-19430University of Latvia www.lu.lv
17-1917-19430Paritate Bank www.paritate.lv
2020420Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
21-2221-22410Parka klienti home.parks.lv
21-2221-22410Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
23-2423-24370Valsts informācijas tīkla aģentūra www.gov.lv
23-2423-24370ZL Online www.zl.lv
2525340Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2626330Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2727300SWH Technology www.swh.lv 1
28-3128-31280http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
28-3128-31280U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
28-3128-31280NeoNet www.neonet.lv
28-3128-31280Aldaris www.aldaris.riga.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
07.00vs.
06.00
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
07.00pret
06.00
12458+15Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21452+6Welcome to Latvia www.latnet.lv
33235-5Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
44224-12Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
55186+10University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
67169+5EUnet Latvia www.eunet.lv 1
76164-2Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
88163+5Riga Stock Exchange www.rfb.lv
99-11112-2Welcome to Riga www.riga.lv
109-11111-3Paritate Bank www.paritate.lv
119-11109-5Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1212107-2Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1314-15950Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
141394-2Latvijas Banka www.bank.lv
1514-1590-5Latvijas Radio www.radio.org.lv
161681-7Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
171778-7All Latvian Links www.all.lv
181977-1Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
191875-5Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
202074-3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
212272-1intimate diarywww.zirafe.lv
222171-4Parex Bankwww.parex.lv 1
232365-6Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
242462-1LANET www.lanet.lv
252661+2Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
262560-2Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
272753-5Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
2828-2952-4Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2928-2951-5Latvian Privatization Agency www.lpa.bkc.lv
3031-32
re-entry
50+1Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi