Next chart will be released in July! / Nākošais tops būs jūlijā!

Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi
Since 1999 very popular Infoseek search engine was incorporated in Go.com. Now Go.com exploit Goto.com search engine which have a little amount of advanced search facilities. If you know something about fate of Infoseek or know other search engine suitable for this chart, please inform me. In March only demo-chart is created. There are Altavista's results in comparison with last month's Infoseek results in table below. Probably Altavista's search engine will be used for chart in June. Go.com, kas 1999. gadā iekļāva sevī jau tolaik ļoti populāro Infoseek meklēšanas ierīci (paveda un pameta?), tās vietā sācis izmantot ar papildus meklēšanas iespējām ļoti trūcīgās Goto.com meklēšanas iecīces pakalpojumus. Ja jums ir kas vairāk zināms par Infoseek tālāko likteni vai arī par kādu citu meklēšanas ierīci, kas varētu noderēt šim topam, lūdzu mailojiet man. Martā tiek veidots tikai demo serveru tops. Zemāk redzama tabula, kurā ir marta Altavistas rezultāti salīdzinājumā ar februāra Infoseek rezultātiem. Iespējams, ka jūnijā topam tiks izmatota Altavista meklēšanas ierīce.

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
03.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
03.01
112571LANET www.lanet.lv
222481Welcome to Latvia www.latnet.lv
331899World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
45907EUnet Latvia www.eunet.lv 1
54730LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
612702Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
76694Welcome to Riga www.riga.lv
88666LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
921609NeoNet www.neonet.lv
1011568Latvijas Banka www.bank.lv


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
03.01vs.
02.01
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
03.01pret
02.01
13801+360Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
21738+184Welcome to Latvia www.latnet.lv
36462+164Riga Stock Exchange www.rfb.lv
42436-98Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
55323-50EUnet Latvia www.eunet.lv 1
64314-97University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
79-11305+21Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
88285-3Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
916258+4Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
1014236-36Music in Latvia www.lmuza.lv
1117229-23Paritate Bank www.paritate.lv
127226-64Latvijas Banka www.bank.lv
1318221-15Parex Bankwww.parex.lv 1
14-159-11220-64Welcome to Riga www.riga.lv
14-1512220-58Latvijas Radio www.radio.org.lv
169-11208-76Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1715207-54All Latvian Links www.all.lv
1813199-77Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1922176-21Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2019172-62Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2126-27169-4Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2220167-42Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
2324165-25LANET www.lanet.lv
2426-27162-11intimate diary www.zirafe.lv
25-2621161-45Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
25-2628161-6Internet@club www.iclub.lv
2738
re-entry
137+18Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
2833
re-entry
136+4Aldaris www.aldaris.riga.lv
2929135-25ZL Online www.zl.lv
3023131-63Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.htmlLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi