Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi
Since 1999 very popular Infoseek search engine was incorporated in Go.com. Now Go.com exploit Goto.com search engine which have a little amount of advanced search facilities. If you know something about fate of Infoseek, please inform me. Since July Altavista's search engine is used for this chart instead of Infoseek. Go.com, kas 1999. gadā iekļāva sevī jau tolaik ļoti populāro Infoseek meklēšanas ierīci (paveda un pameta?), tās vietā sācis izmantot ar papildus meklēšanas iespējām ļoti trūcīgās Goto.com meklēšanas iecīces pakalpojumus. Ja jums ir kas vairāk zināms par Infoseek tālāko likteni, lūdzu mailojiet man. Sākot ar jūliju šim topam tiek izmantota Altavista meklēšanas ierīce Infoseek vietā.

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
09.01vs.
08.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
09.01pret
08.01
112427+28Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
222318+27LANET www.lanet.lv
332208+61World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
44994+54EUnet Latvia www.eunet.lv 1
517796+349Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
65788+50LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
713769+251University of Latvia www.lu.lv
87730+134Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
910626+54Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
108623+36Music in Latvia www.lmuza.lv 1
116613+13Latvijas Banka www.bank.lv
129589+7Welcome to Riga www.riga.lv
1312578+41LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
1411562+16Riga Stock Exchange www.rfb.lv
1514536+20Internet@club www.iclub.lv
16-1715486+33NeoNet www.neonet.lv
16-1719486+57Parka klienti home.parks.lv
18-1916460+12ZL Online www.zl.lv 1
18-1923460+99Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2020445+52Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2118443+5All Latvian Links www.all.lv
2221392+9Latvian Academic Library www.acadlib.lv
2322373+7Latvijas Radio www.radio.org.lv
2425318+7Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2526288+21Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2627264+11Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2724260-92Paritate Bank www.paritate.lv
2836
new
227+89Arcus Networkwww.anet.lv 1
2932
re-entry
225+65Parex Bankwww.parex.lv 1
3029224+58U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
09.01vs.
08.01
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
09.01pret
08.01
11472-24Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
22410-40Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33404+2Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
44319+12University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
55306+48Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
66250-7EUnet Latvia www.eunet.lv 1
7-87247+5Music in Latvia www.lmuza.lv 1
7-88247+6Parex Bankwww.parex.lv 1
916226+23Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1014-15222+17Latvijas Banka www.bank.lv
11-1211220+13Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
11-1214-15220+15All Latvian Links www.all.lv
1312-13219+13Riga Stock Exchange www.rfb.lv
149217-8Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1510216+3Latvijas Radio www.radio.org.lv
1612-13209+3Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1717204+2Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1818193-7Welcome to Riga www.riga.lv
1919185+1Paritate Bank www.paritate.lv
2020173+8Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2121155-8Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
22231530LANET www.lanet.lv
2322150-6Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2425148+8Search Latvian Webwww.search.lv
2526144+10Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
2624141-2Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
2728140+9ZL Online www.zl.lv 1
28-2929123-7Business & The Baltic newspaper www.neonet.lv/BB/
28-2930123+1Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
3031
re-entry
1210Internet@club www.iclub.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee and delfi.lt domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com , .latvija.com, delfi.ee un delfi.lt domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi