Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Altavista's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Altavista datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.03vs.
11.02
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.03pret
11.02
114170+55World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
222659-25LANET www.lanet.lv
332377+103Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
441435+40Welcome to Riga www.riga.lv
551237-78Music in Latvia www.lmuza.lv 1
661232+55EUnet Latvia www.eunet.lv 1
771148+23Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
881025+48LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
99933+34Latvijas Banka www.bank.lv
1011836+32Riga Stock Exchange www.rfb.lv
1112830+38University of Latvia www.lu.lv
1210823+18Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
1313777+11Parka klienti home.parks.lv
1415710+46Internet@club www.iclub.lv
1514685-33LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
1617590+43Latvijas Radio www.radio.org.lv
1716586-5Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1819543+44ZL Online www.zl.lv 1
1918520+20All Latvian Links www.all.lv
20204870Arcus Networkwww.anet.lv 1
2121461-25NeoNet www.neonet.lv
2222448+16Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
2324429+23Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2423417-3Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2526375+24Paritate Bank www.paritate.lv
2625372+20Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
2728353+19Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
2827350+12Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
2929334+6Parex Bankwww.parex.lv 1
3030333+17Pirmā banka (Ex- Rīgas KomercBANKA) www.pirmabanka.lv 1Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using MSN / Inktomi database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot MSN / Inktomi datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.03vs.
11.02
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.03pret
11.02
111329+329Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
221206+307Welcome to Latvia www.latnet.lv 1
34718+215Riga Stock Exchange www.rfb.lv
43685+152Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
56594+145University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
67511+93Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
78460+101Latvijas Banka www.bank.lv
85454-9Delfi (Ex- Parks + A-Z + Navigators) www.delfi.lv1, 2, 3, 4
910345+60Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
1011334+54Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1112328+56Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
129297-8All Latvian Links www.all.lv
1313273+41Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
1419269+61Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv
1521260+61Parex Bankwww.parex.lv 1
1622255+57Latvijas Radio www.radio.org.lv
17-1815233+3Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv1, 2
17-1817233+11Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
1920233+32Welcome to Riga www.riga.lv
2014218-19Search Latvian Webwww.search.lv
21-2218192-18EUnet Latvia www.eunet.lv 1
21-2223192-4Paritate Bank www.paritate.lv
2316173-54Internet@club www.iclub.lv
2425162+23Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2529147+33Riga Technical University www.rtu.lv
2628145+22LANET www.lanet.lv
27-2824135-9Music in Latvia www.lmuza.lv 1
27-2827135+11Pirmā banka (Ex- Rīgas KomercBANKA) www.pirmabanka.lv 1
2926128+1ZL Online www.zl.lv 1
3030118+12U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv

If there are more than one URL for server then type in all URLs divided by " OR link:http://", and type ")" after last URL. For example, "www.com OR link:http://www2.com)" Ja serverim ir vairāki URLi, tad rakstiet tos visus pēc kārtas, starp tiem rakstot " OR link:http://", un pēc pēdējā URLa liekot aizverošo iekavu. Piemēram, "www.com OR link:http://www2.com)"
If pages are binded with automatical redirecting or refreshing, they are counted as one page. Ja lappuses ir saistītas ar automātisku pārvirzīšanu (redirecting) vai atsvaidzināšanu (refreshing), tās tiek uzskatītas par vienu lappusi.
If page is the main document of the server or directory, there are counted up pages with links to URLs ending with 1) name of the directory and "/", 2) name of the directory (If page is the main document of the server, it is not needed), 3) name of the directory and main document. For example, www.com/dir/ , www.com/dir and www.com/dir/index.html. Ja lappuse ir servera vai direktorijas galvenais dokuments, tad jāskaita kopā lappuses, kurās ir norādes uz URLiem, kas beidzas ar 1) direktorijas nosaukumu un "/", 2) direktorijas nosaukumu (Ja lappuse ir servera galvenais dokuments, tad to nevajag), 3) direktorijas un galvenā dokumenta nosaukumu Piemēram, www.com/dir/ , www.com/dir un www.com/dir/index.html.Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
Foreign pages means all pages outside of lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru and boom.ru domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas lv, latvija.com, netneo.com, chas-daily.com, delfi.ee, delfi.ru, delfi.lt, online.ee, search.ee, offshore-account.com, azazon.com, 3p.com, thomweb.co.uk, tvnet.lt, orc.ru, port.ru, rax.ru un boom.ru domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Altavista's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Altavista vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi