Next update - in the middle of the March Tops tiks atjaunots marta vidū

Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi


Number
of pages,
17.01.98
Name of the server URL of the server Alternative
URLs

Lappušu
skaits,
17.01.98
Servera nosaukums Servera URL Alternatīvi
URLi
1634LANET www.lanet.lv
2571Welcome to Latvia www.latnet.lv
3354Latvia Online! / EUnet www.eunet.lv 1, latvia.vernet.lv
4211LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
5171World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
6108Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
792Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
877Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
974http://www.mii.lu.lv/ www.mii.lu.lv
1069DATI www.swh.lv ipg.swh.lv
1160ORMIX www.ormix.riga.lv

60http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
1358Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
1455Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
1553Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1651NeoNet www.neonet.lv
1749http://www.neonet.riga.lv/ www.neonet.riga.lv
1848Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde www.pid.bkc.lv
1945Latvijas Banka www.bank.lv
2043Parks Internet Serviss www.parks.lv

43LATNET WebHotel vip.latnet.lv
2242Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
2340SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
2437Welcome to Riga www.riga.lv
2535Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv

35Music in Latvia www.lmuza.lv
2733Internet@club www.iclub.lv
2832Daugavpils Pedagogical University / DPU-Net www.dpu.lv 1, 2
2931Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
3028Transport Information Agency /
Transporta Informācijas Aģentūra
www.tia.bkc.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi


Number
of pages,
17.01.98
Name of the page URL of the page Alternative
URLs

Lappušu
skaits,
17.01.98
Lappuses nosaukums Lappuses URL Alternatīvi
URLi
1743Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
2684Latvia Online! / EUnet www.eunet.lv 1, latvia.vernet.lv, 3
3620Welcome to Latvia www.latnet.lv
4424Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
5275http://www.mii.lu.lv/galva.html www.mii.lu.lv/galva.html
6228Latvijas Republikas Saeima /
Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia
www.saeima.lanet.lv
7162Apollo www.apollo.lv
8157Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
9127Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
10124Music in Latvia www.lmuza.lv

124University of Latvia www.latnet.lv/LU/ 1
12113Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
13103Welcome to Riga www.riga.lv
1493Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv

93http://phantom.arcus.lv/ phantom.arcus.lv
1687http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
1786LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
1883LANET www.lanet.lv
1978DATI www.swh.lv ipg.swh.lv
2072http://latvia.vernet.lv/www/map.html latvia.vernet.lv/www/map.html
2165http://www.latnet.lv/sites.html www.latnet.lv/sites.html
2264LATNET www.latnet.lv/LATNET/

64ORMIX www.ormix.riga.lv
2462ZL Online www.zl.lv

62NeoNet www.neonet.lv
2656Lursoft www.lursoft.lv 1
2751Latvijas Banka www.bank.lv
2849Tornis rec. www.lanet.lv/~sd30060/tornis/ 1
2947SWH Technology www.tech.swh.lv
3046ELKO-Vecriga www.elko.lv

46Institute of Polymer Mechanics www.pmi.lza.lvGeneral NotesKopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv and .netneo.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv un .netneo.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve of this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...
Top 30 will be recounted monthly or once in couple months depending to frequently of possible changes in lists and obtained information about other Latvian servers and pages. Top 30 tiks pārrēķināti reizi mēnesī vai pāris mēnešos. Šis laiks ir atkarīgs no iespējamo izmaiņu biežuma un iegūtās informācijas par citiem Latvijas serveriem un lappusēm.
Archives of Top 30's - Top 30 arhīvi


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi