Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - Comments of this month - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Šīmēneša komentāri - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.99vs.
01.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.99pret
01.99
111000+152LANET www.lanet.lv
22926+175Welcome to Latvia www.latnet.lv
33542+163EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44465+166LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
57376+198Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
68375+243Latvijas Radio www.radio.org.lv
75313+55World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
86256+75Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
99153+28Internet@club www.iclub.lv
1011151+41NeoNet www.neonet.lv
1110142+30Latvian Academic Library www.acadlib.lv
1212133+24Parks Internet Serviss www.parks.lv
1313128+21Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1414124+22LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
1517121+30Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
1615114+15Latvijas Banka www.bank.lv
1719102+15Music in Latvia www.lmuza.lv
1818101+13Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
1916100+6Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
202299+24Welcome to Riga www.riga.lv
212098+14ORMIX www.ormix.riga.lv
222192+11Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
232381+10Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
242478+10University of Latvia www.lu.lv
252577+11SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
262773+9http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
27-2828-2969+8Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
27-283069+10SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
29-302668+3Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
29-3031
re-entry
68+15http://www.neonet.riga.lv/ www.neonet.riga.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
02.99vs.
01.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
02.99pret
01.99
11410+35Welcome to Latvia www.latnet.lv
22383+39Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33244+39Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
45205+47EUnet Latvia www.eunet.lv 1
54192+20Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
66153+67University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
710140+84Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
87117+36Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
941-42
re-entry
110+86ZL Online www.zl.lv
1019-2284+47Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
11976+19Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
12875+17Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
131568+27Welcome to Riga www.riga.lv
1416-1864+26LANET www.lanet.lv
152363+28Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
1616-1862+24Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
17-191159+8Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
17-1919-2259+22http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
17-1929-3159+29LATNET www.latnet.lv/LATNET/
2013-1456+14Latvijas Radio www.radio.org.lv
2119-2255+18Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
221252+6Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2353-54
re-entry
51+32Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
2429-3149+19Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
25-2633-34
re-entry
47+19Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
25-2644-46
re-entry
47+25Music in Latvia www.lmuza.lv
27-2913-1446+4Apollo www.apollo.lv
27-2926-28
46+15LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
27-2932
re-entry
46+17Parex Bankwww.parex.lv 1
30-3119-2244+7Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
30-312544+12Latvijas Banka www.bank.lvComments of This Month Šīmēneša komentāri
1. Main reason for increasing of some results of Hotbot is returning of Hotbot to counting of WWW pages instead of WWW servers. 1. Galvenais iemesls dažu rezultātu straujam pieaugumam Hotbot mērījumos ir Hotbot atgriešanās pie WWW lappušu (ne vairs serveru) skaita norādīšanas.
2. For the reason above Latvian domain latvija.com is excluded from counting. It substantially affects results of Hotbot. 2. Iepriekšējā iemesla dēļ tagad no aprēķiniem tiek izslēgts Latvijas domains latvija.com, kas būtiski ietekmē Hotbot rezultātus.
3. Now www.parexnet.lv is added to www.parex.lv. It don't affect results substantially. 3. Tagad www.parexnet.lv pievienots www.parex.lv. Tas gan būtiski rezultātus neietekmē.
4. www.bmmc.lv becomes dead between last two countings. 4. Starp pēdējiem diviem topiem savu dzīvi beidzis www.bmmc.lv.


Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Top 10 Latvian Homepages (by reader's voting) Latviešu mājaslapu tops 10 (pēc lasītāju balsošanas)
Latvian Top 100 (by counter statistics) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi