Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
08.99vs.
07.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
08.99pret
07.99
11591+36LANET www.lanet.lv
22491+41Welcome to Latvia www.latnet.lv
33194+4EUnet Latvia www.eunet.lv 1
45166+10World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
54161+2LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
66117+10Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
7896-1LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
8794-5Internet@club www.iclub.lv
99-1079+1Parks Internet Serviss www.parks.lv
109-1077-1Latvian Academic Library www.acadlib.lv
111173+1NeoNet www.neonet.lv
121272+1Welcome to Riga www.riga.lv
13-141364+4Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
13-141464+7Latvijas Banka www.bank.lv
1515-1655+2Music in Latvia www.lmuza.lv
16-1715-1649-4University of Latvia www.lu.lv
16-171949+6Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
181747+1Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
1918450Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
202144+4ORMIX www.ormix.riga.lv
212043+1Latvijas Radio www.radio.org.lv
222242+3http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2324350Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
24-252334-2SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
24-2535-36
new
34+11ZL Online www.zl.lv
26-2725-2633-1Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
26-272833+3Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
2833
re-entry
32+6SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
29-302730-1Aldaris www.aldaris.riga.lv
29-3029-3030+2Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lvTop 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
08.99vs.
07.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
08.99pret
07.99
111592+632Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
22910+180Welcome to Latvia www.latnet.lv
33520+131Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
44498+137Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
55395+101Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
66345+57EUnet Latvia www.eunet.lv 1
77294+60University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
88270+80Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
910210+60Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
1019190+100ZL Online www.zl.lv
119186+34Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
12-1311160+20Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
12-1320-21160+71Paritate Bank www.paritate.lv
14-1713140+40Welcome to Riga www.riga.lv
14-1715140+44Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
14-1716-17140+46Latvijas Banka www.bank.lv
14-1732
re-entry
140+71Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
18-1918130+39Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
18-1924130+46Music in Latvia www.lmuza.lv
2012125+22Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
2130-31124+51Parex Bankwww.parex.lv 1
22-2416-17120+26LANET www.lanet.lv
22-2420-21120+31Latvijas Radio www.radio.org.lv
22-2433-34
re-entry
120+53Parks Internet Serviss www.parks.lv
2533-34
re-entry
112+45LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
26-2727110+31Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
26-2730-31110+37Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
2823107+22LATNET www.latnet.lv/LATNET/
2929106+30SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
30-3414100+1Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
30-3422100+12Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
30-3426100+19Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
30-3428100+22http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
30-3442
re-entry
100+46United Nations Development Programme - Latvia www.undp.riga.lv

If there are more than one URL for the page then type in URLs by one and count up number of pages. Ja lappusei ir vairāki URLi, tad rakstiet tos pa vienam un skaitiet kopā lappuses.
If pages are binded with automatical redirecting or refreshing, they are counted as one page. Ja lappuses ir saistītas ar automātisku pārvirzīšanu (redirecting) vai atsvaidzināšanu (refreshing), tās tiek uzskatītas par vienu lappusi.
If page is the main document of the server or directory, there are counted up pages with links to URLs ending with 1) name of the directory and "/", 2) name of the directory (If page is the main document of the server, it is not needed), 3) name of the directory and main document. For example, www.com/dir/ , www.com/dir and www.com/dir/index.html. Ja lappuse ir servera vai direktorijas galvenais dokuments, tad jāskaita kopā lappuses, kurās ir norādes uz URLiem, kas beidzas ar 1) direktorijas nosaukumu un "/", 2) direktorijas nosaukumu (Ja lappuse ir servera galvenais dokuments, tad to nevajag), 3) direktorijas un galvenā dokumenta nosaukumu Piemēram, www.com/dir/ , www.com/dir un www.com/dir/index.html.Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi