Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.99vs.
09.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.99pret
09.99
11605+9LANET www.lanet.lv
22586+6Welcome to Latvia www.latnet.lv
33213+3EUnet Latvia www.eunet.lv 1
44212+10World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
55186+6LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
661260Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
77120+10LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
88102+1Internet@club www.iclub.lv
99100+5Welcome to Riga www.riga.lv
101097+3Parks Internet Serviss www.parks.lv
111194+8Latvian Academic Library www.acadlib.lv
121285+4Latvijas Banka www.bank.lv
131380+3NeoNet www.neonet.lv
1414700Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
1515690Music in Latvia www.lmuza.lv
16-171657+2University of Latvia www.lu.lv
16-171757+3Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
181953+3Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
19-201850-1Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
19-2021-2350+5Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
212047-2Latvijas Radio www.radio.org.lv
22-2321-2346+1ORMIX www.ormix.riga.lv
22-2321-2346+1http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2424440Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
2525-2642+2SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
2625-2641+1ZL Online www.zl.lv
2727370Baltijas Masu mediju centrs www.bmmc.lv
28-2928-29350Fire and Rescue Department www.ugdd.lv
28-2928-29350Aldaris www.aldaris.riga.lv
3030320SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
10.99vs.
09.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
10.99pret
09.99
12250-550Welcome to Latvia www.latnet.lv
21221-954Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
33104-341Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
44101-314Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
55-691-218Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
65-677-232EUnet Latvia www.eunet.lv 1
7773-211University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
812-1558-82Paritate Bank www.paritate.lv
9952-179Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
1016-1749-81Welcome to Riga www.riga.lv
111045-125Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
1218-1943-77Latvijas Banka www.bank.lv
1335
re-entry
39-37LATNET www.latnet.lv/LATNET/
1424-2538-59Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
15-1624-2534-63Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
15-1634
re-entry
34-43Internet@club www.iclub.lv
17-1812-1533-107Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
17-1822-2333-67Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
192131-79Latvijas Radio www.radio.org.lv
20830-180Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
21-2218-1929-91LANET www.lanet.lv
21-222929-56http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2337
re-entry
28-41Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
2422-2327-73Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv
253024-60Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
2631
re-entry
22-60LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
27-291121-129Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
27-2912-1521-119ZL Online www.zl.lv
27-2936
re-entry
21-52ORMIX www.ormix.riga.lv
30-312020-93Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
30-3126-2720-73Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lvLatvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi