Latvian WWW Top 30

Latvijas WWW Top 30

Top 30 WWW servers and Top 30 WWW pages in Latvia ranked by number of foreign pages where they are linked


30 populārākie WWW serveri un 30 WWW lappuses Latvijā, sarindotas pēc ārvalstu lappušu skaita, kurās ir norādes uz tāmTop 30 WWW servers - Top 30 WWW pages - General notes and FAQ - Archives and related sites 30 populārākie serveri - 30 populārākās lappuses - Kopējas piezīmes un FAQ - Arhīvi un radniecīgas lappuses


Top 30 WWW servers in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to page(s) from this server using Infoseek's database

30 populārākie WWW serveri Latvijā

sarindoti pēc ārvalstu lappušu, kurās ir norāde(s) uz šo serveru lappusēm, skaita, izmantojot Infoseek datubāzi

PositionNumber of pages, Name of the server URL of
the server
Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
11.99vs.
10.99
VietaLappušu skaits, Servera nosaukums Servera URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
11.99pret
10.99
1-21496-109LANET www.lanet.lv
1-22496-90Welcome to Latvia www.latnet.lv
34165-47World of Latvia / Bilteks www.binet.lv
43154-59EUnet Latvia www.eunet.lv 1
55121-65LvNet-Teleport www.lvnet.lv 1
66111-15Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
79109+9Welcome to Riga www.riga.lv
87101-19LATNET WebHotel vip.latnet.lv 1
916-1783+26Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
101282-3Latvijas Banka www.bank.lv
11870-32Internet@club www.iclub.lv
121563-6Music in Latvia www.lmuza.lv
1319-2059+9Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
141151-43Latvian Academic Library www.acadlib.lv
151450-19Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
16-181049-48Parks Internet Serviss www.parks.lv
16-1816-1749-8University of Latvia www.lu.lv
16-181849-4Latvian Academy of Sciences www.lza.lv
19-202146-1Latvijas Radio www.radio.org.lv
19-202646+5ZL Online www.zl.lv
2133-34
new
45+15Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
2222-2341-5http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
23-242439-5Information Technology Institute www.itl.rtu.lv
23-243039+7SunSITE Latvia sunsite.lanet.lv 1
2535-36
new
33+4U.S. Mission to Latvia www.usis.bkc.lv
26-2822-2331-15ORMIX www.ormix.riga.lv
26-282531-11SWH Technology (Ex-DATI) www.swh.lv 1
26-2839-40
new
31+4All Latvian Links www.all.lv
2941-42
re-entry
30+5Daugavpils Pedagogical University www.dpu.lv 1, 2
3019-2029-21Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv

If there are more than one URL for server then type in all URLs divided by space, and before each url (excluding first one) type "link:". For example, "www.com link:www1.com" Ja serverim ir vairāki URLi, tad rakstiet tos visus pēc kārtas ar atstarpi, pirms katra URLa (izņemot pirmo) rakstot "link:" Piemēram, "www.com link:www1.com"


Top 30 WWW pages in Latvia

ranked by number of foreign pages which contains link(s) to these Latvian WWW using HotBot database

30 populārākās WWW lappuses Latvijā

sarindotas pēc skaita ārvalstu lappusēm, kurās ir norāde(s) uz šīm Latvijas WWW lappusēm, izmantojot HotBot datubāzi

PositionNumber of pages,Name of the page URL of the page Alter-
native
URLs
this
month
1 m.
ago
11.99vs.
10.99
VietaLappušu skaits,Lappuses nosaukums Lappuses URL Alter-
natīvi
URLi
šo-
mēnes
pirms
1 mēn.
11.99pret
10.99
11360+110Welcome to Latvia www.latnet.lv
22303+82Charts All Over the World www.lanet.lv/misc/charts/
34194+93Riga Technical University www.eef.rtu.lv 1
43187+83Saeima (Parliament) of
the Republic of Latvia
www.saeima.lv 1
55130+39Central Statistical Bureau of Latvia www.csb.lv 1
67110+37University of Latvia www.lu.lv 1, 2, 3
76109+32EUnet Latvia www.eunet.lv 1
82064+34Business in the Baltic States www.binet.lv/english/database /select.htm
917-1858+25Ministry of Foreign Affairs www.mfa.gov.lv
101056+7Welcome to Riga www.riga.lv
111251+8Latvijas Banka www.bank.lv
12950-2Virtual Latvia www.eunet.lv/VT/ 1
131148+3Rīgas KomercBANKA www.rkb.lv
141949+18Latvijas Radio www.radio.org.lv
151445+7Latvian Development Agency www.lda.gov.lv
1615-1644+10Latvijas pasts / Latvia Post www.riga.post.lv
17-1915-1641+7Internet@club www.iclub.lv
17-1921-2241+12LANET www.lanet.lv
17-1930-3141+21Business & The Baltic newspaper www.bb.lv 1
20-2113390LATNET www.latnet.lv/LATNET/
20-2117-1839+6Latvia Online! / EUnet latvia.vernet.lv
2227-2938+17Information Sites on the Internet www.latnet.lv/WWWsites.html
2327-2937+16ZL Online www.zl.lv
242535+11Latvian Academy of Scienceswww.lza.lv
25834-24Paritate Bank www.paritate.lv
262332+4Investment Bank of Latvia www.latib.org.lv
2721-2231+2http://base.acadlib.lv/ base.acadlib.lv
2830-3130+10Latvian Institute of Organic Synthesis www.osi.lanet.lv
2936-38
re-entry
29+11Aldaris www.aldaris.riga.lv
302428+1Latvijas Mobilais Telefons www.lmt.lv

If there are more than one URL for the page then type in URLs by one and count up number of pages. Ja lappusei ir vairāki URLi, tad rakstiet tos pa vienam un skaitiet kopā lappuses.
If pages are binded with automatical redirecting or refreshing, they are counted as one page. Ja lappuses ir saistītas ar automātisku pārvirzīšanu (redirecting) vai atsvaidzināšanu (refreshing), tās tiek uzskatītas par vienu lappusi.
If page is the main document of the server or directory, there are counted up pages with links to URLs ending with 1) name of the directory and "/", 2) name of the directory (If page is the main document of the server, it is not needed), 3) name of the directory and main document. For example, www.com/dir/ , www.com/dir and www.com/dir/index.html. Ja lappuse ir servera vai direktorijas galvenais dokuments, tad jāskaita kopā lappuses, kurās ir norādes uz URLiem, kas beidzas ar 1) direktorijas nosaukumu un "/", 2) direktorijas nosaukumu (Ja lappuse ir servera galvenais dokuments, tad to nevajag), 3) direktorijas un galvenā dokumenta nosaukumu Piemēram, www.com/dir/ , www.com/dir un www.com/dir/index.html.Latvian WWW Top 30 FAQ (in Latvian only) Bieži uzdotie jautājumi un atbildes par Latvijas WWW Top 30
General Notes Kopējas piezīmes
AltaVista's link counting is not used in ranking of TOP 30 WWW servers because it is very inaccurate. (But it will not change ranking of first positions if used.) AltaVistas saišu skaitīšana TOP 30 WWW serveru noteikšanā netiek izmantota, jo tā ir ļoti neprecīza. (Bet tā nemainītu pirmo vietu kārtību.)
Foreign pages means all pages outside of .lv , .netneo.com , .chas-daily.com and .latvija.com domains. Ar ārvalstu lappusēm tiek saprastas visas lappuses, kas neatrodas .lv , .netneo.com , .chas-daily.com un .latvija.com domainos.
Names of pages without links: black - used to be dead in time of counting; blue - become dead after counting Lappušu nosaukumi bez norādēm: melni - nav strādājuši skaitīšanas laikā; zili - kļuvuši nestrādājoši vēlāk
Send me e-mail if
1) You have information about Latvian servers and pages which are not listed here but must be,
2) You have suggestions to improve this page,
3) You know other URLs for pages listed here and used in Infoseek's or HotBot database,
4) ...
Sūtiet man ziņu, ja
1) Jums ir informācija par Latvijas serveriem un lappusēm, kas nav šajos sarakstos, bet kam būtu jābūt,
2) Jums ir ierosinājumi šīs lappuses uzlabošanai,
3) Jūs zinat citus URLus lappusēm, kas ir uzskaitītas šeit, un ir atrodamas Infoseek vai HotBot databāzēs,
4) ...

Top 30's are recounted in the middle of every month.

Top 30 tiek pārrēķināti katra mēneša vidū.


Archives and related sites Arhīvi un radniecīgas lappuses
Archives of Top 30's Top 30 arhīvi
Latvian Top 100 (by counter statistics, in Russian) Latvian Top 100 (pēc skaitītāju statistikas, krievu valodā)
Internet Homepages Top 100 (by reader's voting) Internet mājaslapu Top 100 (pēc lasītāju balsošanas)


Latvia Related Internet Resources Ar Latviju saistītie Internet resursi